Ekuacionet I
Zgjedhja e ekuacioneve
Zgjedhja e ekuacioneve II
Ekuacionet: Pa zgjedhje
Thjeshimi i ekuacioneve
Ekuacionet: Probleme me fjale
Ekuacionet: Probleme me fjale shembulli i 2-te
Shembuj mbi vetine aditive dhe multiplikative