Katrori i binomit pjesa 1
Mësimi i radhës: Ushtrime mbi faktorizimin e trinomeve
mbylle

Mbyll