Kubi i binomit (a+b)^3
Mësimi i radhës: Ushtirime mbi kubin e binomit
mbylle

Mbyll