Ndryshimi i katrorit | a^2 - b^2=(a-b)(a+b) |
Mësimi i radhës: Faktorizimi me ane te grupimit dhe plotepjesetuesi
mbylle

Mbyll