Ushtirime mbi kubin e binomit
Mësimi i radhës: Ndryshimi i katrorit | a^2 - b^2=(a-b)(a+b) |
mbylle

Mbyll