Ushtrime mbi katrorin e binomit
Mësimi i radhës: Kubi i binomit (a+b)^3
mbylle

Mbyll