Monomet
Caktimi i shkalles se monomeve
Mbledhja dhe zbirtja e monomeve
Cka jane Polinomet dhe ndarja e tyre
Caktimi i shkalles se polinomeve
Reduktimi i Polinomeve
Shumezimi i Polinomeve
Ushtrime mbi shumezimin e polinomeve