Mbledhja e numra njeshifror pjesa 1
Mbledhja e numra njeshifror pjesa 2
Zbritja e numrave njeshifror pjesa 1
Zbritja e numrave njeshifror pjesa 2