Mbledhja dhe zbritja e thyesave me emerues te njejte
Thyesat ekuivalente
Kryerja e veprimeve aritmetike tek thyesat me komplekse
Kryerja e veprimeve aritmetike tek thyesat me komplekse pjesa 2
Kryerja e veprimeve aritmetike tek thyesat me komplekse pjesa 3.1
Kryerja e veprimeve aritmetike tek thyesat me komplekse pjesa 3.2
Ushtrime mbi mbledhjen dhe zbritjen e thyesave
Mbledhja dhe zbritja e thyesave me emerues te ndryshem
Shumezimi dhe pjestimi i thyesave
Ushtrime mbi shumezimin dhe pjestimin e thyesave
Thjeshtimi i thyesave
Shendrimi i thyesave te perbera ne thyesa te paregullta
Thyesat Komplekse
Krahasimi i thyesave