Kryerja e veprimeve aritmetike tek thyesat me komplekse
Mësimi i radhës: Kryerja e veprimeve aritmetike tek thyesat me komplekse pjesa 2
mbylle

Mbyll