Kryerja e veprimeve aritmetike tek thyesat me komplekse pjesa 2
Mësimi i radhës: Kryerja e veprimeve aritmetike tek thyesat me komplekse pjesa 3.1
mbylle

Mbyll