Kryerja e veprimeve aritmetike tek thyesat me komplekse pjesa 3.1
Mësimi i radhës: Kryerja e veprimeve aritmetike tek thyesat me komplekse pjesa 3.2
mbylle

Mbyll