Kryerja e veprimeve aritmetike tek thyesat me komplekse pjesa 3.2
Mësimi i radhës: Ushtrime mbi mbledhjen dhe zbritjen e thyesave
mbylle

Mbyll