Ushtrime mbi mbledhjen dhe zbritjen e thyesave
Mësimi i radhës: Mbledhja dhe zbritja e thyesave me emerues te ndryshem
mbylle

Mbyll