Teorema e Pitagores
4mësime
Formula e Heronit
1mësime
Hyrje ne Gjeometri
3mësime