Cka eshte Perimetri ?
Cka eshte syprina ?
Cka eshte Vellimi ?